Záväzná objednávka

V prípade, že ste testovali náš internetový obchod, vyhovuje Vaším požiadavkám a máte záujem o jeho kúpu, prosím vyplňte objednávkový formulár.
Po obdŕžaní Vašej objednávky Vám bude zaslaná automaticky preddavková faktúra na Vašu e-mailovú adresu.
Po obdŕžaní úhrady Vám bude sprístupnená elektronická inštalačná verzia obchodu.
Elektroniuckou poštou (emailom)) Vám budú zaslané doklady (faktúra), internetový obchod Vám bude sprístupnený elektronicky.

Zmena fakturačných údajov od 02.01.2023.

Názov firmy alebo meno*: OK
Adresa *:
Mesto *:
PSČ *:
Štát *:
IČO *:
DIČ *:
IČ DPH :
Kontaktná osoba: 
Meno *:
Priezvisko *:
Telefón *:
E-mail *:
Elektronické licencie, ktoré si objednávate:
Počet ks
ks  Internetový obchod MiBe ESHOP 2023 51.0 - nová licencia v cene 600 EUR
ks  Ďalšia licencia - Internetový obchod MiBe ESHOP 2023 51.0 - zlava v cene 300 EUR
ks  Internetový obchod MiBe ESHOP 2023 51.0 - aktualizácia z 50.0 - licencia v cene 220 EUR
ks  Internetový obchod MiBe ESHOP 2023 51.0 - aktualizácia z 48.0 a menej - licencia v cene 250 EUR
hod  Počítačové služby a softvérové poradenstvo - v cene 40 EUR
Ďalšie informácie : 
 * Súhlasím s Licenčnou zmluvou a oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami, bol som poučený o odstúpeni od zmluvy.
Oboznámil som sa so zásadami ochrany osobných údajov .
V prípade objednávky obchodu - Potvrdzujem, že som testoval internetový obchod a súhlasím s jeho funkčnosťou. V prípade objednávky aktualizácie potvrdzujem, že som si novinky zahrnuté v aktualizácií vopred vyskúšal na testovacej verzií a súhlasím s nimi. Zákazník objednávkou berie na vedomie, že sa jedná o záväznú objednávku, ktorá sa riadí predovšetkým Autorským zákonom, Obchodným alebo Občianským zákonníkom. Zároveň vložením údajov do registračného formulára dávam súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasím s ich spracovaním.

Zákazník si uvedomuje, že ide o elektronický obsah chránený Autorským zákonom.
Zákazník súhlasí so sprístupnením elektronického obsahu cez stránku www.vlastnyinternetovyobchod.sk, alebo presunom tohto obsahu na FTP rozhranie zákazníka, prípadne zaslaním odkazu prostredníctvom e-mailu.
Zákazník si uvedomuje, že sprístupnením elektronického obsahu stráca možnosť vrátenia tovaru do 14 dní od jeho doručenia.
Zároveň potvrdzujem, že pred objednaním tovaru som oboznámený (á) o vlastnostiach a charaktere tovaru, chcem čítať ďalej >
  Mám záujem o zasielanie informácií a noviniek o internetovom obchode (nastavenia, aktualizácie, ponuky) prostredníctom e-mailu.

Doprava: 0 EUR
Celková suma objednávky: {{MiBeESHOP51*600 + aMiBeESHOP51*220 + aMiBeESHOP51s*250 + psluzby*40 + zMiBeESHOP*300 + pquatro*54}} EUR
Nie som platcom DPH.


* údaje musia byť vyplnené