Nákupný košík - Záväzná objednávka

V prípade, že ste testovali náš internetový obchod, vyhovuje Vaším požiadavkám a máte záujem o jeho kúpu, prosím vyplňte objednávkový formulár.
Po obdŕžaní Vašej objednávky Vám bude zaslaná automaticky preddavková faktúra na Vašu e-mailovú adresu.
Po obdŕžaní úhrady Vám bude sprístupnená elektronická inštalačná verzia obchodu.
Elektroniuckou poštou (emailom)) Vám budú zaslané doklady (faktúra), internetový obchod Vám bude sprístupnený elektronicky.

Názov firmy alebo meno*: OK
Adresa *:
Mesto *:
PSČ *:
Štát *:
IČO *:
DIČ *:
IČ DPH :
Kontaktná osoba: 
Meno *:
Priezvisko *:
Telefón *:
E-mail *:
Elektronické licencie, ktoré si objednávate:
Počet ks
lic  Internetový obchod MiBe ESHOP 2022 50.0 - nová licencia v cene 600 EUR s DPH
lic  Ďalšia licencia - Internetový obchod MiBe ESHOP 2022 50.0 - zlava v cene 300 EUR s DPH
lic  Internetový obchod MiBe ESHOP 2022 50.0 - aktualizácia z 48.0 - licencia v cene 160 EUR s DPH
lic  Internetový obchod MiBe ESHOP 2022 50.0 - aktualizácia z 47.0 a menej - licencia v cene 210 EUR s DPH
hod  Programátorské služby - úpravy internetového obchodu
ks  Implementácia QUATRO 2021
Kniha: Podnikanie cez internet - kniha vypredaná v ponuke je Podnikanie cez internet II, objednávky na adrese www.podnikaniecezinternet.sk
Ďalšie informácie : 
 * Súhlasím s Licenčnou zmluvou a oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami, bol som poučený o odstúpeni od zmluvy.
Oboznámil som sa so zásadami ochrany osobných údajov .
V prípade objednávky obchodu - Potvrdzujem, že som testoval internetový obchod a súhlasím s jeho funkčnosťou. V prípade objednávky aktualizácie potvrdzujem, že som si novinky zahrnuté v aktualizácií vopred vyskúšal na testovacej verzií a súhlasím s nimi. Zákazník objednávkou berie na vedomie, že sa jedná o záväznú objednávku, ktorá sa riadí predovšetkým Autorským zákonom, Obchodným alebo Občianským zákonníkom. Zároveň vložením údajov do registračného formulára dávam súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasím s ich spracovaním.

Zákazník si uvedomuje, že ide o elektronický obsah chránený Autorským zákonom.
Zákazník súhlasí so sprístupnením elektronického obsahu cez stránku www.vlastnyinternetovyobchod.sk, alebo presunom tohto obsahu na FTP rozhranie zákazníka, prípadne zaslaním odkazu prostredníctvom e-mailu.
Zákazník si uvedomuje, že sprístupnením elektronického obsahu stráca možnosť vrátenia tovaru do 14 dní od jeho doručenia.
Zároveň potvrdzujem, že pred objednaním tovaru som oboznámený (á) o vlastnostiach a charaktere tovaru, chcem čítať ďalej >
  Mám záujem o zasielanie informácií a noviniek o internetovom obchode (nastavenia, aktualizácie, ponuky) prostredníctom e-mailu.

Doprava: 0 EUR s DPH
Celková suma objednávky: {{MiBeESHOP50*600 + aMiBeESHOP50*160 + aMiBeESHOP50s*210 + psluzby*36 + zMiBeESHOP*300 + pquatro*54}} EUR s DPH


* údaje musia byť vyplnené