Kontakt Fakturačná a poštová adresa:  
Bc. Emília Bednárová - MIBE
Madridská 2851/2
040 13 Košice

IČO:55150748
DIČ:
Nie som platcom DPH.
Zápis: Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra: 820-99825
 
 Bankové spojenie:
Tatra banka:SK08 1100 0000 0029 4413 9316

 Elektronické spojenie:
E-mail:obchod@vlastnyinternetovyobchod.sk