MiBe Marketing 2014
pdf Manuál a ďalšie informácie, 25.1.2014
MiBe Marketing 2014

MiBe Marketing je rozhranie, ktoré pracuje samostatne alebo v integrácii s internetovým obchodom Vám umožňuje v zmysle legislatívnych úprav lepšie, kvalitnejšie a hlavne bezpečnejšie spracovávať údaje za účelom marketingového spracovania.

 Legislatívnou úpravou, hlavne zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 nie je možné jedným informačným systémom spracovávať osobné údaje za účelom obchodu a za účelom marketingu.

 Jedná sa o paragraf 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 122/2013 kde prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že prevádzkovateľ nesmie v jednom informačnom systéme združovať osobné údaje dotknutých osôb, ktoré boli získane na rôzny účel. Znamená to, že informačné systémy je nutné oddeliť.

 Ak teda registrujete Váš internetový obchod na úrade pre ochranu osobných údajov za účelom predaja a marketingu, nepodarí sa Vám to. Áno, môžete to urobiť tak, že zaregistrujete 1x obchod za účelom spracovania osobných údajov v osobnom styku, 2x za účelom marketingu. Čo tým ale získate ? Papierovú formalitu, ktorá nespĺňa reálny stav ?

 Vzhľadom na to, že sa snažíme neustále vylepšovať internetový obchod a samotný predaj cez internet, vytvorili sme nové informačné rozhranie s názvom MiBe Marketing 2014.

 MiBe Marketing je rozhranie , ktoré je možné prepojiť s vaším internetovým obchodom (od verzie 34.0). Rozhranie má samostatnú časť prihlásenia a administračnú časť pre spracovanie údajov a ponúka Vám nasledujúce možností:


 • možnosť prepojenia s internetovým obchodom
 • nové znenie textov poučenia a ochrany osobných údajov
 • oddelenie súhlasu so spracovaním údajov pre spracovanie objednávky a súhlasu pre marketingové účely
 • editácia textu osobných údajov
 • editáciu textu súhlasu so spracovaním údajov pre marketingový účel
 • kópia súhlasu spracovania údajov pre marketingový účel
 • oddelenie súhlasov v registračnej časti
 • oddelenie súhlasov v nákupnom košíku
 • databázu e-mailových adries s platným / neplatným / zrušeným súhlasom
 • databázu udelených súhlasov a kópie zaslania zákazníkovi na e-mail
 • automatické zasielanie kópie súhlasu zákazníkovi na e-mail po jeho udelení
 • možnosť tlače udeleného súhlasu pre konkrétnu adresu
 • evidencia spôsobu udelenia súhlasu
 • tlačové zostavy pre tlač evidencie
 • možnosť zrušenia súhlasu
 • možnosť vyžiadania súhlasu
 • rozhranie pre zasielanie e-mailov spolu s novými funkciami
 • databáza odoslaných e-mailov
 • meninový kalendár – z databázy zákazníkov
 • možnosť zaslania blahoželania k meninám z rozhrania
 • možnosť nastavenia automatického zasielania e-mailového blahoželania
 • možnosť prípravy meninovej šablóny

 


Ako to funguje ?


 


Pomocou rozhrania budete mať oddelenú databázu / IS od údajov pre spracovanie údajov za účelom obchodného styku.

 Zákazníkovi pribudla samostatná možnosť udelenia súhlasu so spracovaním údajov pre marketingový účel a to pri registrácii, pri nákupe tovaru alebo cez panel newsletter. Po tom, čo tak zákazník urobí, bude jeho e-mailová adresa uložená do novej databázy e-mailov spolu s dátumom a časom, IP adresou, formou udelenia súhlasu, kópiou súhlasu a kópiou e-mailu potvrdenia udelenia súhlasu, ktorý je zasielaný zákazníkovi na e-mail.

 Získate tak komplexnú databázu e-mailov. V prípade kontroly máte po ruke jasné informácie:

 • že zákazník Vám udelil súhlas, akým spôsobom, kedy a odkiaľ,
 • kedy zákazník zrušil súhlas,
 • že v danom čase bolo platné dané poučenie a že poučenie bolo poslané zákazníkovi na e-mail,
 • tlačovú zostavu tohto súhlasu a potrebných informácii,
 • tlačovú zostavu databázy evidencie.

 


Okrem toho získate množstvo ďalších užitočných informácii a modulov vrátane meninového modulu pre automatické zasielanie blahoželaní e-mailom zákazníkovi, čim získate ideálnu možnosť pripomenutia sa.