Nová verzia: MiBe ESHOP 2016 40.0 - vydaná 31.12.2015


*pdf

Najnovšia aktualizácia : verzia MiBe ESHOP 2016 40.0 31.12.2016


PREDHOVOR

Vážení používatelia internetového obchodu MiBe ESHOP.

Dovoľte, aby som Vám poprial do nového roka 2016 všetko dobré, veľa osobných a pracovných úspechov.

Tak, ako každý rok, aj tento rok je pre Vás pripravená nová aktualizácia internetového obchodu MiBe ESHOP 2016.

Každý rok je pre všetkých začiatkom nové podnikateľského cyklu. Každý z vás určite rozmýšľa, čo nové priniesť do svojho podnikania, kde zarobiť ďalšie finančné prostriedky, ako sa posunúť vyššie.

Nezabudnite preto, že práve aktualizácia internetového obchodu môže byť jedným z mnohých faktorov.

Mnohí zákazníci využívajú ešte staré verzie obchodov z rokov 2012, 2013, 2014. Majte prosím na vedomí, že staré verzie internetových obchodov nespĺňajú nové legislatívne zmeny v SR a EÚ. V mnohých prípadoch nemusia pracovať správne niektoré funkcie z dôvodu aktualizácii sw a hw na strane poskytovateľov webových priestorov.

Som rád, že vám môžem prezentovať ďalšiu aktualizáciu internetového obchodu. Znamená to, že internetový obchod MiBe ESHOP sa aj ďalej vyvíja.

Bc. Milan Bednár
Autor

OBSAH Z PDF BEZ POPISU

Zrušenie označenia diela autorom

Doplnená podpora účtovných rokov do roku 2020

Mobilná verzia internetového obchodu je TU

Affiliate - Program odmeňovania

Možnosť zaradenia produktu do viacerých kategórii

Zrušenie čísla účtu

Úprava CardPay

Pridanie nových meta prvkov pre zdieľanie na sociálnej sieti Facebook

Prihlásenie do administrácie o niečo bezpečnejšie

Úprava kódu nákupného košíka mapovania virtuálneho košíka

Úprava kódu vyhľadávania (js)

Úprava kódu výpisu objednávok - zvýšenie limitu zobrazovania objednávok (problém rieši nefunkčnú prácu s objednávkami pri zobrazení všetkých objednávok)

Úprava kódu výpisu faktúr - zvýšenie limitu zobrazovania faktúr (problém rieši nefunkčnú prácu s faktúrami pri zobrazení všetkých faktúr)

Zmena výpisu objednávok - prednastavené zobrazovanie všetkých objednávok za posledných 7 dní

Zmena výpisu faktúr - prednastavené zobrazovanie všetkých faktúr za posledných 7 dní

Prednastavená hodnota "nie" pre históriu objednávok, čím je zabezpečená lepšie prehľadnosť výpisu

Zrušené zapnutie údržby pri importe i6ws, znamená to, že pri importoch i6ws bude obchod stále otvorený a dostupný pre zákazníkov

Úprava štatistiky návštevnosti

Doprogramovaná funkcia, ktorá po prihlásení do administrácie vykoná kontrolu veľkosti uloženej štatistiky návštevnosti a automaticky vykoná zmazanie starých záznamov, čím sa zníži náročnosť na MySQL databázu a zvýši výkon internetového obchodu.

Súbor .htaccess obsahuje blokovanie najčastejších zahraničných IP adries, ktoré sa pokúšali nabúrať do internetového obchodu

Odfiltrovanie zakázaných znakov pri vkladaní popisu produktov cez administračné rozhranie

Doprogramované automatické mazanie štatistiky návštevnosti staršej ako 7 dní. Pri nemazaní štatistiky dosahovali záznamy niektorých obchodov až 5 000 000 riadkov, čo výrazne spomalilo Prácu s obchodom

Ďalšie úpravy...


Pridané: 31.12.2015 12:29