Nová aktualizácia MiBe ESHOP 2018 44.0 - GDPR


*

PREDHOVOR 

Vážení používatelia internetového obchodu MiBe ESHOP. 

Dovoľte, aby som Vám informoval o novej verzií internetového obchodu, ktorá je venovaná hlavne úpravám v súvislosti s GDPR. 

GDPR predstavuje nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý vstupuje do účinnosti 25.05.2018. Tento zákon úplne ruší pôvodný zákon o ochrane osobných údajov a z tohto dôvodu si bude vyžadovať zmeny aj na strane internetových obchodov. 

GDPR prináša zmenu vnímania osobných údajov a práva dotknutých osôb (v našom prípadne zákazníkov). Za osobné údaje sú považované už aj e-mailové adresy a IP adresy. 

Nová aktualizácia Vám prináša: 
- úprava registračného formulára (minimalizácia údajov), nové texty v súvislosti s udelením a spracúvaním osobných údajov, právny základ, 
- úprava objednávkového formulára, nové texty v súvislosti s uložením údajov, právny základ je zmluva (nevyžaduje sa súhlas, ale ...), 
- úprava evidencie IP adries do databázy návštev – anonymizácia, 
- zrušenie evidovania session v databáze, 
- odstránenie existujúcich údajov v databáze návštev, 
- nový návrh vzoru znenia ochrany osobných údajov, 
- nový návrh vzoru znenia súhlasu s prihlásením k odberu noviniek, 
- nový návrh vzoru kópie súhlasu, ktoré je zasielané formou e-mailu 
- nový modul – Žiadosť o prístup alebo odstránenie osobných údajov, prostredníctvom ktorého dokáže zákazník zadať elektronicky požiadavku na prístup k svojim osobných údajom a svoje údaje odstrániť, 

- mimo GDPR v aktualizácii pribudla možnosť odosielania faktúr prostredníctvom e-mailu (odkazom na faktúru), 
- možnosť pridania doplnkových produktov v detaile produktu. 


Pevne verím, že novú aktualizáciu oceníte a prejavíte o ňu záujem. 

Bc. Milan Bednár 


Autor
Viac informácii:

pdf Nová aktualizácia MiBe ESHOP 2018 44.0


Pridané: 09.05.2018 19:14