Nová aktualizácia MiBe ESHOP 2019 45.0


*

PREDHOVOR
Vážení používatelia internetového obchodu MiBe ESHOP,

dovoľte mi, aby som Vám poprial do Nového roka 2019 všetko dobré, veľa osobných a pracovných úspechov.

Každý rok pre Vás pripravujem nové aktualizácie internetového obchodu. Som rád, že sa mi to podarilo aj teraz a na svete je aktualizácia MiBe ESHOP 2019 vo verzií 45.0. Táto aktualizácia v sebe zahŕňa všetky predošlé aktualizácie.

Rok 2018 bol výnimočný tým, že v roku 2018 bol úplne zrušený zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 a bol nahradený novým zákonom (GDPR) č. 18/2018 Z.z. Jedná sa o dôležitý zákon, ku ktorému bola vydaná aktualizácia v mesiaci Máj 2018. Veľa internetových obchodov ešte stále neaktualizovalo na verziu 44.0 a nespĺňa legislatívnu zmenu. Aktualizovaním internetového obchodu na verziu 45.0 máte možnosť získať aj legislatívne zmeny GDPR. Verzia 45.0 zároveň prináša malé úpravy GDPR a samozrejme nové funkcie a úpravy.

Staré verzie už nespĺňajú nároky návštevníkov a trendy dnešnej doby (responzívny web).

Nová verzia prináša ďalšie preprogramovanie kódu, zatiaľ pre verziu PHP 7.0, keďže väčšina zákazníkov stále používa verzie PHP 5.xxx. Každému zákazníkov odporúčam aktualizáciu na verziu PHP 7.0 tak, aby sa dalo plynulo prejsť na 7.xx.

Nová verzia MiBe ESHOP 2019 45.0 je výnimočná tým, že obsahuje ako prvý internetový obchod na Slovensku implementáciu virtuálnej kryptomeny Electroneum (ETN), ako virtuálneho platidla.

V novej aktualizácii boli doprogramované hlavne SEO úpravy a s tým súvisiace možnosti. Základným predpokladom dobrého SEO je prechod na SSL certifikát /https/. V súvislosti so SEO pribudla možnosť vloženia vlastného popisu obrázka (takzvaný ALT), ktorý identifikuje obrázok pre vyhľadávače. Veľmi dôležitým prvkom pre vyhľadávače a návštevníkov je dostatok textu – popisu, takzvaný Content marketing obsahový marketing), v tejto súvislosti pribudla možnosť vloženia popisu kategórii do spodnej časti výpisu produktov.

Do aktualizácie pribudla nová doprava – Zásielkovňa. Zákazníkom tak budete môcť nechávať balíky v zásielkovni, ktorú si kupujúci vyberie pri objednávaní.

Veľmi dôležitým prvkom v internetovom obchode je vyhľadávanie. Doterajšie vyhľadávanie v internetovom obchode bolo fádne, a po kliknutí na výber sa návštevník dostal do pomykova, čo má urobiť ďalej. Na požiadavku zákazníkov bolo vyhľadávanie preprogramované tak, aby vo výbere sa okrem názvu produktu zobrazoval aj obrázok produktu a po kliknutí na produkt bol zákazník presmerovaný do detailu produktu.

Chcete urobiť akciovú cenu na produkt a chcete, aby cena bola platná, napríklad do zajtra 12.00? S novou aktualizáciou to je možné, do aktualizácie pribudla možnosť vloženia akciovej ceny a dátumu ukončenia platnosti tejto ceny.

Chýba Vám zvýraznenie stavov produktu? Do aktualizácie pribudlo intuitívnejšie zvýraznenie produktov (akciový, zľava, akcia na cenu, výpredaj, novinka...).

Ako zvýšiť predaj? Jednou z možností je pri produktoch, ktoré presahujú cenu dopravy zadarmo, zobrazenie tejto informácie priamo v produkte. Zákazník vo výpise a v detaile produktu vidí, že tento produkt má dopravu zadarmo.

V objednávkach pribudla možnosť označenia objednávky za zrušenú, pribudla možnosť vloženia popisu ku zákazníkovi či vytvorenia objednávky priamo z časti zákazníkov.

Osobne hodnotím aktualizáciu pre rok 2019 ako prínosnú, hlavne, ak chcete ďalej posúvať Váš internetový obchod a chcete sa orientovať aj na Content marketing a SEO.

Teším sa, že Vám dokážem ponúknuť modernejší internetový obchod.
Internetový obchod prirodzene obsahuje množstvo ďalších úprav a funkcií, ktoré upravujú jednotlivé kódy. Ukážkový internetový obchod nájdete na stránke www.eshop2019test1.mibe.sk


Pevne verím, že novú aktualizáciu oceníte a prejavíte o ňu záujem.

Bc. Milan Bednár
Autor

OBSAH Z PDF BEZ POPISU

Implementovaná kryptomena Electroneum ako virtuálne platidlo

Content marketing – Možnosť vloženia popisu kategórie do spodnej časti

SEO – Možnosť zadefinovania vlastného popisu ALT pre obrázok produktov

SEO – Úprava pre http, úprava zobrazovania cien vo vyhľadávači, úprava znakov v url adrese

Akciová cena – Možnosť vloženia akciovej ceny k produktu a zadefinovanie jej platnosti

Zásielkovňa – nová doprava pre SR a ČR s automatickým výberom zásielkovní

Nové vyhľadávanie – s obrázkom produktu a odklikom priamo na detail produktu

Zvýraznenie stavov produktu vo výpise a detaile

Zobrazenie informácie o doprave produktu zadarmo, ak je cena vyššia, ako doprava zadarmo

Doplnený stav – Objednávka zrušená

Upravený formulár pre vkladanie produktov s informáciami o nevyplnených hodnotách

Upravený formulár pre vkladanie kategórii

Možnosť vloženia poznámky k zákazníkovi v databáze Zákazníkov

Možnosť vytvorenia objednávky z Databázy zákazníkov

GDPR – doplnená možnosť odmietnutia odoslania dotazníka od Heureky v časti vytvárania objednávky

Upravená akceptácia cookie s použitím jQuery bez refreshu obchodu

Doplnený stav Zrušená objednávka do časti objednávok

Upravené tlačové zostavy faktúr a objednávok

Úprava niektorých častí v responzívnom dizajne

Ďalšie úpravy jednotlivých častí internetového obchodu
Pridané: 30.12.2018 22:37