QUATRO 2021 - Nová implementácia


*

V súvislosti so zmenami na strane splátkovej spoločnosti QUATRO, ktorá zmenila spôsob presmerovania zákazníka na splátkový formulár prebehla v internetovom obchode aktualizácia kódov. Zmena kódov sa týka výberu platby QUATRO pri nákupnom košíku a kalkukačky v detaile produktu.

Pridané: 02.04.2021 09:53