Problém s importom produktov od dodávateľa Asbis SK, s.r.o.


*

Vážení zákazníci,

dovolíme si Vás informovať,
že od 22.5.2010 evidujeme problémy s importom produktov od dodávateľa ASBIS SK, s.r.o.

Podrobnejšou identifikáciou bolo zistené, že problém je spôsobený na strane dodávateľa.

Problém so sťahovaním súvisí s dĺžkou tvorby hlavného XML súboru produktov,
ktorý sa vytvára na základe dopytu zo strany obchodu.
Jedná sa o súbor „StoItemBase.xml“.

Tento problém je na strane dodávateľa Asbis SK, s.r.o., ktorý by mal vyriešiť generovanie tohto súboru.
Táto chyba sa objavila u všetkých prevádzkovateľov obchodov.

Pri manuálnom prístupe do ich i6ws a generovaní súboru sa tento súbor nevygeneroval ani za 5 min.
a práve z tohto dôvodu v obchode preruší sťahovanie a import je neúspešný.

Tento súbor si môžete vyskúšať vygenerovať manuálne v rozhraní na adrese:
http://online.asbis.sk/i6ws/
Ako prihlasovacie údaje vložte prosím prihlasovacie údaje pre prístup do i6ws systému.
Následne kliknite na prvú voľbu „GetResult”.

Do časti „resultType“ vložte text „StoItemBase“ a potvrďte tlačíkom „Invoke“.
Týmto sa začne generovanie hore uvedeného súboru.
V prípade, že sa Vám tento súbor podarí vygenerovať, môžete ho manuálne uložiť do adresára vo Vašom obchode:
na ceste /admin/importasbis/ pod názvom „asbis_StoItemBase.xml“.


Pridané: 11.07.2010 22:05