Alternatívne riešenia sťahovania cenníkov z i6ws systému dodávateľa ASBIS SK.


*

Vážení zákazníci,

vzhľadom na pretrvávajúci problém so sťahovaním cenníkov od dodávateľa ASBIS SK
Vám pripájam altern. spôsob manuálneho stiahnutia cenníkov a ich presunu na FTP server.

Stiahnite si prosím nasledujúci zabalený súbor:
http://www.vlastnyinternetovyobchod.sk/download/asbis.zip

Po rozbalení tam nájdete tieto súbory:

asbis_StoItemBase.vbs
asbis_StoItemNode.vbs
asbis_StoItemQtyFree.vbs
asbis_StoItemTree.vbs

Tieto súbory prosím editujte obľúbeným textovým editorom a doplňte v 9 riadku v časti strUrl=“ .....“
za MENO:HESLO Vaše meno a heslo pre prístup k i6ws systému.

Následne tieto súbory spustite a riaďte sa dialógovým oknom.
Každý jeden súbor Vám do adresára kde sú umiestnené stiahne 1 XML súbor.

Tieto súbory následne prekopírujte prostredníctvom FTP rozhrania
do nasledujúceho adresára Vášho obchodu: „/admin/importasbis/.

V prípade, že v tomto adresári máte nejaké súbory, zmažte ich a následne prekopírujte hore uvedené súbory.

Po tomto kroku administračné rozhranie v časti „Import ASBIS“ rozpozná tieto cenníky a umožní Vám ich naimportovať.


Pridané: 11.07.2010 22:04