Nová verzia: MiBe ESHOP 2012 28.0 - vydaná 15.2.2012


*

Príprava internetového obchodu na nové PHP. V súvislosti s tým došlo k zmene 761 súborov internetového obchodu a úpravy množstva kódov z viac ako 500 000 zdrojových riadkov kódu.V súvislosti s touto zmenou je internetový obchod plne funkčný na serveroch so zakázanými globálnymi premennými. Internetový obchod nevyžaduje register_global on. Internetový obchod sa tým stáva bezpečnejšou aplikáciou.Zmena spôsobu rozposielania e-mailov z obchodu. Všetky e-maily sú rozposielané cez SMTP server. Administrátor si musí po aktualizácií nastaviť SMTP server a nastavenia e-mailu. Vďaka tejto funkcie budú e-maily z internetového obchodu prechádzať na všetky servery, ktoré neakceptovali, alebo hádzali e-maily do spamu, posielané cez starú funkciu mail(), ktorá vo vyšších verziách PHP nebude podporovaná.Nové rozhranie pre import i6ws cenníkov (Asbis, SWS, Euro Data ...).Pribudol nový modul - Prihlasovacie údaje i6ws vďaka ktorému je možné v internetovom obchode vytvoriť neobmedzené nelimitované množstvo vlastných importov rôznych dodávateľov, ktorí používajú i6ws exporty. Stačí, keď vložíte adresu obchodu, adresu cenníkov, prihlasovacie údaje a nový import sa Vám zobrazí v administračnom rozhraní. Týmto sa internetový obchod stáva profesionálnejší a prevádzkovateľovi odpadajú dodatočné poplatky za importy od iných dodávateľov.Importovanie len zmenených produktov i6ws exportov. Zásadná zmena importu i6ws spočíva aj v tom, že systém zaznamenáva, kedy bol vykonaný posledný import od daného dodávateľa. Pri importe Vám ponúkne možnosť importu nového celého cenníka (ako teraz) a import len aktualizačného cenníka. Aktualizačný import obsahuje len import tých produktov, ktoré boli od posledného importu zmenené u dodávateľa. Znamená to, že pri importe dodávateľa, ktorý má 40 000 produktov, si tieto produkty naimportujete len prvý krát, každý ďalší import nebude importovať 40 000 produktov, ale len napr. 500 zmenených. Týmto sa výrazne šetrí zaťaženie servera, čas a rýchlosť aktualizácie.Možnosť výberu importu produktov do kategórií pri importe i6ws, Agem, Abcom,eDsystem ... Doteraz bolo možné pre všetky kategórie, ktoré sa importovali vybrať len hromadne možnosť importovania s hlavnou kategóriou do určitého umiestnenia. Teraz je možné pre každú kategóriu samostatne nastaviť, či kategória má byť importovaná s úvodnou kategóriou.Zmena tabuliek v My SQL databáze. Doteraz sa všetky informácie o produktoch ukladali do 1 tabuľky. V prípade väčšieho množstva produktov dochádzalo k zväčšeniu databázy. Podstatnú veľkosť tvorili popisy produktov. S narastajúcou veľkosťou tabuľky klesala rýchlosť práce s ňou a tým sa obchod spomaľoval a zaťažoval server. V novej verzií došlo k úprave tak, že informácie o produkte sa ukladajú do jednej tabuľky, informácie o popisoch do druhej. Táto zmena spôsobila zrýchlenie funkcií a práce s obchodom.Úprava tvorby XML feedov. Teraz, si môžete v obchode vybrať, ktoré produkty sa budú vkladať do XML súborov. Nemusíte tak exportovať všetky produkty do porovnávačov, ale len tie, ktoré sú pre Vás zaujímavé.Viac informácií nájdete v časti AKTUALIZACIE


Pridané: 01.03.2012 12:46